top of page

אודות

אני יואב, ואני כותבֿ. לא שאלתי את אצמי עף פאם למה, כי למה זות שאלה של ילדים. אבל אם הייתי בוכה יותר אולי לא הייתי כותב.

bottom of page